Producenci

Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące Towarów
1. Firma INTRA, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym, w szczególności art. 556 i n. Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać poprzez odpowiedni mechanizm reklamacji CRM znajdujący się w Sklepie internetowym, lub kierować na adres mailowy podany na głównej stronie Sklepu. Firma INTRA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
3. Firma INTRA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
4. W przypadku wysyłki zakupionych Towarów firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty jedyną formą złożenia roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za transport (dotyczącą stanu przesyłki lub w przypadku ewidentnego naruszenia lub zamiany opakowania ewentualnych braków wewnątrz przesyłki) jest otworzenie przez Klienta przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu zweryfikowania stanu, zawartości i ilości zamówionego towaru, a w przypadku niezgodności spisania protokołu reklamacyjnego.
  
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma INTRA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres podany na stronie głównej Sklepu, przy użyciu formularza kontaktowego lub pisemnie na adres siedziby firmy INTRA
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


Do pobrania:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe